image banner
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 17/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, truyền thông
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 17.2022.qdubnd2022.pdf