image banner
Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 810/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 810qdubnd2022.pdf