image banner
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 164/KH-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 164khubnd2022.pdf
164khubnd2022.bieu.pdf