image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản 72/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 72khubnd2022.pdf