image banner
Quyết định Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 621/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 22/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 621qdubnd2022.pdf