Tổng số: 109
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
256/KH-UBND 04/06/2021 Kế hoạch Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 Tải về
2351/UBND-VX 03/06/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
2231/UBND-VX 28/05/2021 V/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2021 Tải về
2086/UBND-VX 20/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 Tải về
239/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai Tải về
221/KH-UBND 11/05/2021 Kế hoạch thực hiện chương trìnhhành động phòng, chống tộiphạm mua bán người giai đoạn 2021 –2025 Tải về
3/CĐ-UBND 02/05/2021 Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 Tải về
307-CV/TU 28/04/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Tải về
1662/UBND-VX 27/04/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trong tình hình mới Tải về
12345678910...